Paddenpoel

Paddenpoel:  in deze poel komen de volgende soorten amfibieën voor: De kamsalamander, poelkikker, padden, kleine watersalamander,bruine kikker en de ringslang.

Vleermuiskelder

Op de ’s-Gravelandse buitenplaatsen zijn door Natuurmonumenten 8 soorten vleermuizen geteld waaronder de watervleermuis,franjestaart en baardvleermuis deze soorten overwinteren in semi-natuurlijke grotten, als de ijskelders of fortificaties.

Ijsvogelwand

ijsvogel wand:  De ijsvogel broedt jaarlijks in de wand en met succes.

Bijenschans

Bijenschans met een groot aantal bijenkasten.